Call Bcn פינת יין כשר

מקום בו תוכלו למצוא מגוון יינות ספרדים וארציים. מזכרות ומוצרי יודאיקה יהודים לשולחן השבת ולבית היהודי.

תמונות מאת יאן פאקר.

9 Carrer de Sant Honorat, Barcelona, Spain
607337074