Mikveh Donation

 

מחב"ד ליובאוויטש ברצלונה, אנחנו מנסים לעשות כל שביכולתנו כדי לעזור לאחרים, התרומה שלכם עוזרת לנו לשפר ולהגדיל את הפעילות, תודה!