מקוה

המקווה שייך 
 Comunidad Israelita de Barcelona (CIB)

כתובת:

CIB
 Carrer de l'Avenir, 24
 08021 Barcelona
 טלפון: +34 93 200 85 13